Rozliczanie z ZUS

Rozliczanie z ZUS

  • comiesięczne sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS
  • sporządzanie druków ZUS IMIR, IWA,
  • pomoc przy wypełnianiu wniosków emerytalnych i rentowych
  • wypełnianie dokumentów o rozłożenie na raty zaległości w ZUS