Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

  • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów,
  • prowadzenie ewidencji rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
  • sporządzanie i wysyłka plików JPK,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • rozliczanie właścicieli,
  • sporządzanie rozliczenia rocznego,
  • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
  • obsługa kadrowo-płacowa
  • reprezentacja przed urzędami.